Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Pál apostol és az Írások. A jelenlegi kutatás áttekintése és a haladás ára. In: Adorjáni Zoltán szerk. (szerk.) Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei 1 (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 2-15

Dezső Kállay

  1. Dezső Kállay: Cu devotament. Mărturiile lui Pavel despre slujirea sa apostolică.. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (12864) (Cluj-Napoca: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023), 51-68
  2. Dezső Kállay: Cu devotament. Mărturiile lui Pavel despre slujirea sa apostolică. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 51-68

Zoltán Adorjáni

György Papp

  1. György Papp: Feszültségek a leányegyházközségben. Megjegyzések az antiochiai incidens margójára. In: Benyik György (szerk.) Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (Szeged: JATE Press 2017), 275-288

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata. In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : Homo patiens. Pál apostol logoterápiai olvasatban. In: Bodó Márta (szerk.) Érték, értelem, lelkiség (Kolozsvár: Verbum 2009), 127-139

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: Quelques idées des Saint Paul sur la liberté chrétienne. In: Dahling-Sander, Christoph (szerk.), Ernst, Margit (szerk.), Plasger, Georg (szerk.) Herausforderte Kirche. Anstösse - Wege -Perspektiven. Eberhard Busch zum 60. Geburtstag (Wuppertal: Foedus Verlag 1997), 41-48