Gudor K. Botond

A sárospataki Kollégium jelentős hatást gyakorolt Erdély iskola és egyháztörténetére az 1672-1716 között Gyulafehérváron eltöltött 44 évben. A Gyulafehérvár- sárospataki Kollégium az elsők közötti Erdélyben, ahol az angol nyelv tanítása helyet kapott a tanrendben. A kollégium diákjai honosítják meg a magyarlakta területeken máig gyakorolt, teológusok által végzett ünnepi legációt (szolgálattal való adománygyűjtést). A Gyulafehérvárról való ismételt elűzésük után pedig a marosvásárhelyi alacsonyabb rangú iskolát (partikulát) a diákok és tanáraik Kollégiumi rangra emelik. A kollégium a 17.

Templomainak, emlékhelyének gyakran válnak nemzeti siralomfallá. Marosszentimre műemlék épülete nem csupán a trianoni döntés egyik nagy szenvedő alanya, hanem a szórvány történelmi-költői ars poeticajának is megfogalmazója. Kevésbé ismert az, hogy a templom miért és miként lett azzá? Előadásom erre keresi az erdélyi, lassan többségében szórványban élő magyarság létkérdéseire is reflektálva, a választ.

Subscribe to Gudor K. Botond