Lévai Attila

A Calvin J. Teológiai Akadémia, amely jelenleg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésztovábbképző és tudományművelő intézete, 1994 és 2004 között a felvidéki reformátusság lelkészképző intézeteként működött. Ennek az időszaknak vázlatos történetével, az intézmény fennmaradásáért vívott küzdelmek bemutatásával foglalkozna előadásom, addig a pontig, amíg az intézmény akkreditált felsőoktatási karrá nem vált, s lett a létrejött magyar egyetem első karává.

Subscribe to Lévai Attila