Somogyi Alfréd

Az előadás a losonci református líceum XVII. századi létrejöttétől az 1925-ben létrehozott és 1939-ig működő Református Theologiai Szeminárium fennállásáig mutatja be a felvidéki város református oktatásának helyzetét. Foglalkozik az egyes iskolatipusokkal, bemutatja a neves rektorokat, tanárokat. A téma szomorú aktualitása, hogy ma már "csak" egy magyar általános iskola működik a hajdan magyar városban, ahol a magyarok részaránya már nem éri el a lakosság 10%-át, a reformátusok aránya pedig 2% körüli lehet.

Az előadás egy felvidéki református lelkésszel szembeni fegyelmi eljárásról szól, amit a csehszlovák állam kezdeményezett, a köztársasági elnök állítólagos megsértése miatt. A kutatás azonban más tényeket tárt fel, amelyek jól tükrözik az első Csehszlovák Köztársaság és a református egyház viszonyát.

Subscribe to Somogyi Alfréd