Old Testament - Exegesis

New biblical methods seem to appear each year, and it can be difficult for students to find a comprehensive survey to the wide range of interpretive options. Reading the Old Testament enables introductory students to understand the established methods of biblical study along with the emerging trends of recent years. This book is firmly grounded in the best available scholarship; at the same time, it speaks to students with no previous knowledge of biblical study.

A bibliai exegézis alapjainak tárgyalásától indulva a szerző részletesen kifejti, hogy az Ó - és Újszövetség szövegének tanulmányozásától hogyan jutunk el a rendszeres teológia elemeiig és végül Szentírásban gyökerező igehirdetések elkészítéséig.

Many linguistic tools and methods are applied to biblical texts in order to gain meaning from them. Such applications do not always take into account the perspective of the investigators, the presuppositions of the method used and the nature of the material to which it is applied. These are all factors that influence the meaning obtained from the text. Sue Groom takes us through the pitfalls and limitations of the various methods available and considers textual transmission, diachronic and dialectical variation and the impact these have on the relationship between reader, author and text.

Old Testament Textual Criticism provides the basic knowledge for students to get the most from Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Ellis R. Brotzman explains the significance of scripts and writings of the ancient Near East, the Dead Sea Scrolls, and Hebrew manuscripts for students of Hebrew exegesis.

Magyar nyelven mind ez ideig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókori-középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is megjelennek. Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent – egyházi és nem egyházi felsőoktatásban is tankönyvként használt – egyetemi jegyzetének jóval részletesebben kidolgozott változata.

First published in 1992, Emanuel Tov's Textual Criticism of the Hebrew Bible has rapidly established itself as the authoritative reference work for all those engaged in the study of the text of the Hebrew Bible. This thoroughly revised second edition will be welcomed by students and scholars alike. A wide range of readers will find this book accessible and indispensable.

Pages

Subscribe to Old Testament - Exegesis