Bevezetés az Ószövetségbe I

Az Ószövetségi bevezetés I kurzus célja kettős: egyfelől bevezet az ószövetségi kánon kialakulásábak bonyolult történeti folyamatába. Másrészt tartalmi áttekintés nyújt a Tóra könyveiről.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri az Ószövetségi kánontörténet főbb problémáit; ismeri a Pentateuchos könyveit, tartalmát; azonosítani tudja a történeteket a fejezet megjelölésével és fordítva.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 28
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 0

Vizsgáztatás

A vizsgára ismeri kell a kijelölt bibliai részeket a megadott szempontoknak megfelelően.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Carson, Don A. (1994): Approaching the Bible In: Wenham, Gordon: New Bible Commentary . Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1-10 old.

Tanulmánykötet

Forráskiadvány