Blogs

Dezső Kállay · 2018-09-27

A Bibliából ismerjük meg Jézust, és Jézus által ismerjük meg Istent. Ezért nevezzük a Bibliát Isten szavának. Ez a kijelentés több annál, mintha azt mondanánk, hogy a Biblia Istenről beszél. Noha ez is igaz, az Írás mégis Isten tulajdon szava. Nemcsak Istenről tudósít, hanem az Íráson keresztül Isten maga szól hozzánk. Ezen alapul a Biblia tekintélye.

Csaba Balogh · 2018-03-30

A jelenleg elérhető bibliai szövegelemzést segítő programok közül a Logos 7 kétségtelenül az élvonalbeli szoftverek között található. Tartalmi vonatkozásban (kommentárok, segédkönyvek) több lehetőségeket kínál, mint a BibleWorks. De ha kimondottan a primér forrásokról, a bibliai szövegelemzésről van szó, a Logos 7 számtalan, a teológiai oktatásban kiválóan hasznosítható izgalmas funkcióval rendelkezik.

Sógor Árpád · 2017-12-18

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! Az első Karácsonykor nemcsak Jézus született meg, hanem az angyalok éneke szerint az isteni rend is visszaállíttatott. Hiszen nemcsak rendelt ideje van mindennek, hanem rendelt helye is.

Bogárdi Szabó István · 2017-10-08

Ünneplő gyülekezet!

Jakubinyi György · 2017-10-03

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Békesség Istentől! Krisztusban mindnyájan kedves testvéreim!

Amikor először hirdették meg a Reformáció 500-ik évfordulójának tervezett ünnepségét, azt mondta egy paptestvérem, amikor a szülők elválnak, a gyermekek nem szokták megünnepelni a válóper évfordulóját. Igaza volt. Most azonban nem a válást ünnepeljük, hanem a XX-ik században, a Szentlélek sugallatára megindult, ökumenikus mozgalom keretében, mi, keresztények keressük az egységet, keressük azt, ami összetart.

Kató Béla · 2017-10-03

Mélyen tisztelt ünneplő közösség! Kedves Testvéreim!

Dezső Kállay · 2017-10-02

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!
Főtiszteletű Püspök Urak!
Nagytiszteletű Lelkipásztorok!
Tisztelt Gondnok Urak!
Tisztelt Jelenlévők!
Kedves Vendégeink!

Kelemen Hunor · 2017-10-02

Ahogyan híres kortársa, Kolumbusz a Földről, a fizikai világról alkotott képünket változtatta meg visszavonhatatlanul, Luther Márton és a Reformáció magát a világot alakította át. Ennek jelentőségét felbecsülni, hatásának mélységét értékelni nem a politikusok dolga, illetékessége.

Ezért, ha megengedik, inkább arról beszélek, mit jelent számunkra, erdélyi magyarok számára a Reformáció.

„Erdélyben tél-túl villámlani kezdett Isten igéje”, írta Heltai Gáspár visszatekintve pár évtizeddel a Reformáció kezdete után.

Orbán Viktor · 2017-10-02

Főtiszteletű Püspök Urak! Eminenciás Érsek Úr! Ünneplő Gyülekezet!

,
Zoltán Adorjáni · 2017-09-25

27 év szolgálat után Kelemen Attila teológiai tanár, a gyakornoki képzés vezetője befejezte oktatói-nevelői tevékenységét. Az akadémiai évzárót követő fogadáson ebből az alkalomból Adorjáni Zoltán, a szenátus elnöke mondott köszöntő beszédet.

Pages