Blogs

Dezső Kállay · 2024-07-01

Kállay Dezső 2024. március 30-án ünnepelte 65. születésnapját. Tiszteletére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egy emlékkötettel ajándékozta meg az ünnepelt kollégáját. Az ünnepelt egy interjúban vall lelkészi és oktatói életútjáról.

Telegdi István · 2024-05-14

…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,5) A Szentlélekkel megajándékozott ember egyik jellemzője, hogy Istent mindenek előtt olyan Istenként ismeri meg, mint aki szerető Úr, aki kész megajándékozni őt ezzel a szeretettel. Ez a bizonyosság teszi a pünkösdöt legalább annyira a szeretet ünnepévé, mint a karácsonyt.

Birizdó Szabolcs Mihály · 2024-03-22

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak (Máté 27,51).

Kató Szabolcs Ferencz · 2023-12-12

Pontosan nem tudni, hány esős évszak telt el a Villanás óta, mint ahogy azt sem, hogy mi is történt akkor. A régi események a múltba vesznek, mint ahogy az az egész akkori világ is teljesen megsemmisült. Úgy beszélik, azelőtt mindenütt emberek voltak. Olyan sokan, hogy házaikat egymásra építették, és naponta törzsnyi gyermek született. De aztán meggyúlt az ég, és mindennek vége lett. Olyat is mondanak, hogy némelyek hatalmas tüzes nyilakkal lyukasztották át az eget, és azon keresztül menekültek el. De erről sok vita van, hiszen mind tudjuk, hogy az ég felett egy óceán van.

Éles Éva · 2023-05-24

Pünkösd az ablaknyitás ünnepe. A Szentlélek kitöltetése után a zárt ajtók és ablakok megnyílnak jelt adva arról, ami a szívekben is végbement. Megnyílik valami, ami régóta zárva volt. Rávetül a fénynyaláb valamire, ami sarokba és sötétségbe szorulva várakozott. Valami szivárogni kezd nagyon mélyről, és belülről csiklandozza a kifacsart tanítványi testet. Kölcsönhatásba lép egymással erő és erőtlenség. Lélek-ozmózis születik. Az ember lángolni kezd, végre nem a szégyentől. Felbuzog a Lélek kiégetve belülről minden hulladékot, haszontalanságot, a múlt hordalékait. De mi marad utána?

Éles Éva · 2023-04-01

Egy-egy ünnep jelentőségét, mélyebb értelmét sokszor a gyerekekkel való beszélgetés fedi fel. Keresd meg a környezetedben a legkisebbet és hallgasd meg milyen mondanivalója van az ünnepről. Jézus is szamárcsikót kerestetett tanítványaival. Vallásórán az eddigi gyakorlattól eltérően azt mondtam a gyerekeknek, hogy a virágvasárnapi tömegből színezzenek ki egy olyan szereplőt, akiben magukat ismerik fel, aki szimpatikus nekik, esetleg, akivel szívesen azonosulnának, a helyébe lépnének. Megdöbbenésemre, több gyerek Jézust választotta. A szamárháton ülő Jézust. Miért éppen őt választottad?

Sógor Árpád · 2023-03-31

De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. (1Jn 5,20)

Éles Éva · 2023-03-14

A Leuenbergi Konkordia éppen 50 évet tölt. Kamaszkorába lépett. A jeles évforduló megünneplésére Debrecenben gyűltek össze az európai protestáns egyházak vezetői és képviselői március 9-11 között. A nemzetközi ünneplést háromnapos konferencia kísérte, amelynek szakmai fóruma az Együtt egyházzá lenni (Being church together) tételmondat horizontján értelmezte a leuenbergi örökség következményeit, valóságait és lehetőségeit (consequences, realities and possibilities).

Éles Éva · 2022-12-17

Feketén, büszkén kígyózik az észak-mezőségi dombok között a modernség. Néhány éve aszfalton lehet közlekedni a harminc évvel ezelőtt még gólyalábakkal dagasztott utcákon. Minden oldalról fényképeztük a rég várt, megkésett csodát. A fekete és sima csodát. Teljesen elbódított az illata, jó mélyre, történelmi mélységekig szívtuk tele tüdőnket, hogy minden sejtünkbe jól beleégjen: nem lesz többé sár és gödör. Többé nem. Családokat szétszakító sár és gödör. Lelket a testtől szétcincáló sár és gödör. A vajúdó anyának ösztöneit elzsibbasztó epidurális sár és gödör. Ragacsos, csúf karácsony.

Sógor Árpád · 2022-12-14

A próféta felméri a károkat, megállapítja a személyes felelősséget, és hangot ad annak a reménységnek is, hogy a nép tanulni fog ebből a nyomorúságból és a jövő másképp alakul, mint a véres jelen.

Pages