János evangéliuma

A János evangéliumának exegézise szeminárium célja: a korábban elsajátított módszertani ismereteket alkalmazása és begyakorlása az újszövetségi exegézis munkájában.

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament II vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a Evangheliei după Ioan, a Faptelor Apostolilor și a primelor scrisori ale lui Pavel (1,2 Tesalonieni, 1,2 Corinteni), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

At the Introduction to the New Testament II course we present the literary history (author, addressee, where, when and the circumstances in which they were written, the reason for why they were written, the literary unity and their structure) of the gospel according to John, of the Acts of the Apostles and of the early letters of Paul written to the congregation (1,2 Tessalonians, 1,2 Corinthians), their main content, the most representative theological themes and motifs.

Pages

Subscribe to János evangéliuma