apokrif irodalom

Testamentul lui Iov. Introducere - Traducere - Anotații. Testamentul lui Iov este una dintre așa zisele apocrife sau pseudoepigrafe veterotestamentare. Chiar dacă această compoziție literară nu a fost inclusă în canonul biblic și nici între cărțile deuterocanonice, ea are o relație strânsă cu cartea biblică a lui Iov. Testamentul lui Iov este un exemplu important aparținând genului literar de testamente. Manuscrisul grec original a fost păstrat în totalitate și în condiții relativ bune. Prima traducere maghiară a acestei compoziții literare se adresează către publicul larg și se bazează pe aceste manuscrise originale.

The Testament of Job. Introduction - Translation - Critical Notes
The Testament of Job is one of the Old Testament apocrypha or pseudoepigrapha. While this book was not included in either the biblical canon or the deutero-canonical books, this apocryphal composition is strongly related to the biblical Book of Job. The Testament of Job is an important example on the long list of books belonging to the so-called ancient testament genre. The original Greek manuscript of this book was preserved completely and in relatively good condition. This first Hungarian edition of the Testament of Job addressing a larger audience, is based on these original Greek manuscripts.

Pages

Subscribe to apokrif irodalom