Jób testamentuma

Zoltán Adorjáni: Jób testamentuma. In: Peres Imre (ed.): Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából. Studia Theologica Debrecinensis 1. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011. 251-294