Jób testamentuma. Bevezetés - fordítás - jegyzetek

Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma. Bevezetés - fordítás - jegyzetek. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének Kiadványai. Budapest: Sapientia Főiskola 2011. 244 old. ISBN 9789632364193

Jób testamentuma az ún. ószövetségi apokrif, másként pszeudoepigráf iratok hosszú sorának egyik darabja. Olyan írás tehát, amely az ószövetségi Jób könyvével áll szoros kapcsolatban, de amely mégsem tartozik a kanonizált ószövetségi, sem pedig az úgynevezett deuterokanonikus könyvek sorába. E mű sajátos darab a szép számmal fennmaradt s az úgynevezett testamentum-műfajt képviselő iratok sorában. Görög kézirataiban teljes és viszonylag jó szövege maradt fenn. Ezekből készült most első magyar fordítása, elsősorban a szélesebb körű olvasóközönségre való tekintettel.

Recenziók