Adorjáni Zoltán

Dr. Adorjáni Zoltán az Újszövetségi Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Héber nyelv, Görög nyelv, Intertestamentális kortörténet, Újszövetségi exegézis

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 11. sz.
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744989052