Adorjáni Zoltán szakmai önéletrajza

Személyes adatok

Születési dátum: 1956
Születési hely: Dés, Románia

Elérhetőség

iroda: 1 em. / 11. sz.
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744989052

Képzések

1971/09 - 1972/06 líceum Andrei Mureşanu líceum - Dés
1972/09 - 1975/06 líceum Báthory István (hajdan 11-es számú) Líceum - Kolozsvár
1976/10 - 1980/09 egyetemi képzés (teológia) Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2000/02 - 2004/05 doktori tanulmányok Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Oklevelek

1975/06 érettségi oklevél Báthori István (hajdan 11-es számú) Líceum - Kolozsvár
1980/09 egyetemi oklevél Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1982/10 második lelkészképesítő oklevél A Kolozsvári és a Nagyváradi Református Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága
2005/03 doktori oklevél Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája
2003/12 - 2017/05 Diákbarát oklevél (2003, 2004, 2005, 2013, 2017) Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

1981/01 - 1983/12 helyettes segédlelkész Melegföldvári Református Egyházközség és Katonai Református Leányegyházközség
1983/12 - 1984/09 lelkipásztor Melegföldvári Református Egyházközség és Katonai Református Leányegyházközség
1984/10 - 1984/12 segédlelkész Brassó 2. Református Egyházközség
1985/01 - 1991/10 lelkipásztor Pákéi Református Egyházközség
1991/11 - 2009/03 adjunktus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2009/03 - 2014/09 egyetemi előadótanár Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2014/10 egyetemi tanár Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
1998/09 óraadó tanár Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar (Kolozsvár)

Tagság tudományos társaságokban

1992/07 tag Coetus Theologorum
2005/08 tag Collegium Doctorum (Magyarországi Református Egyház)
2006/02 tag Uniunea Bibliştilor din România (Romániai Biblikusok Szövetsége)
2009/11 tag Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete
2011/06 tag A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Tanácsadói Bizottsága

Szakmai kitüntetések

2004/11 Elismerő oklevél sajtótevékenységért Az Erdélyi Református Egyházkerület Sajtóosztálya
2003/12 - 2017/05 Diákbarát oklevél 2003/2004/2005/2014/2017 Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
2014/12 Elismerő oklevél a 20 évi oktatói tevékenységért Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara
2015/05 MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
2012/12 Elismerő emléklap a Református Család folyóirat szerkesztéséért és a folyamatos publicisztikai tevékenységért Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége
2022/11 KÁROLI GÁSPÁR-DÍJ miniszteri elismerés Magyarország Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
2023/04 Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Magyarország)

Ösztöndíjak

1990/10 - 1991/05 tanulmányi ösztöndíj Rijksuniversiteit Utrecht – Faculteit der Godgeleerdheid - Hollandia
2010/04 - 2010/06 Domus Senior - Domus Hungarica Scientiarum et Artium Senior (1–XXVI/2010.) Magyar Tudományos Akadémia

Szakmai tekintély

2006/10 dékán Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2001/01 főszerkesztő Református Szemle
2010/01 szerkesztő Studia Doctorum Theologiae Protestantis
2012/05 opponens doktoráltató bizottságban Ökumené Doktori Iskola - Babeș-Bolyai Tudományegyetem
2018/11 opponens doktoráltató bizottságban Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája
2016/12 - 2020/12 tag Az Egyetemi Titulusok Oklevelek és Bizonyítványok Megerősítésének Nemzeti Tanácsa (CNADTCU))

Egyéb megbízatások

1992/01 - 2002/12 rovatszerkesztő Üzenet - az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja (Örömmöndó gyermekrovat)
1988/01 - 1999/12 főszerkesztő Ifjú Erdély (ifjúsági lap)
2000/01 - 2003/12 felelős szerkesztő Református Család (az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének lapja)
2004/01 - 2018/12 társszerkesztő Református Család (az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének lapja)
1993/01 - 2008/12 társszerkesztő Erdélyi Református Naptár (könyvnaptár)
1994/01 - 2009/12 oktató IKE-Vezetőképző Tanfolyam (erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület)
1996/01 - 2012/06 csoportvezető, szervező Segédlelkészek Továbbképző Tanfolyama
2001/10 - 2012/12 tag A Romániai Református Egyház Zsinatának Teológiai-Ökumenikus Bizottsága
2012/12 - 2018/12 rendes tag A Romániai Református Egyház Zsinata
2013/04 - 2018/12 tag A Romániai Reformámátus Egyház Zsinatának Kánonjogi és Teologiai-Ökumenikus Bizottsága
2013/04 - 2018/12 póttag A Romániai Reformámátus Egyház Zsinati Állandó Tanácsa
2006/10 tag Az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése
2002/01 tag Agnus Média Kuratóriuma
2014/01 tagság Országos Lelkipásztor Továbbképző Testület