Adorjáni Zoltán publikációi

Könyvek

Tanulmányok

2024

2023

2022

2021

2021

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1992

1989

1988

1984

1982

1980

1977

2021

Cikkek

2022

2021

2021

2020

2019

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

2002

2000

1999

1997

1996

1994

1993

1992

1991

2021

Recenziók és könyvismertetések

2012

2011

2005

2003

Meditációk és prédikációk

2017

2016

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1990

1989

1987

1986

1984

1983

Szerkesztett könyvek

Adorjáni Zoltán : Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 454 old.

Szaklektorálás, nyelvi lektorálás, nyomdai előkészítés

Kató Szabolcs Ferencz : Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 7 old. | ISBN 978-606-94847-6-0
Bálint Péter : Jézus-mintázatok a népmesékben
Budapest: Magyar Napló - Írott Szó Alapítvány, 2022. 9 old. | ISBN 978-963-541-098-9
Rezi Elek : Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 263 old. | ISBN 978-606-93498-7-8

Közismert, hogy az erdélyi protestáns lelkipásztorképzés gazdag múltra tekint vissza. Öröm számomra, hogy ennek a gazdag múltnak egy évtizednyi szakaszát rektori szolgálatommal is gyarapíthattam. A könyv visszatekintés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben eltöltött tízéves rektori szolgálatomra a 2006–2016 közötti években. Ennek a mozgalmas, küzdelmes, sok...

Geréb Zsolt : Teológiai tanulmányok (2005-2016)
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2016. 302 old. | ISBN 9789737971951

Az Újszövetségi tanulmányok (1969-2004) című kötet után Geréb Zsolt egy újabb kiadványt állított össze, melybe azokat a teológiai dolgozatokat gyűjtötte egybe, melyeket tanári szolgálata harmadik évtizedében, illetve nyugdíjba vonulása után írt. Tartalmi szempontból ez a gyűjtemény három részre tagolható: teológiai dolgozatok, igetanulmányok, recenziók. A tanulmányok...

Eszenyeiné Széles Mária : Zarándokénekek (Zsolt 120-134). Csendes órai elmélkedések
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2013. 88 old.

Eszenyeiné Széles Mária, aki már korábban is szerkesztett imádságos könyvet (Református imádságoskönyv. Nagyvárad 2007), most, akárcsak Bonhoeffer, a Zsoltárok könyvével, ennek zarándokénekeivel (Zsolt 120–134) nyújt segítséget az imádkozás megtanulásához és gyakorlásához. Ezeket az énekimádságokat elmélkedésre szánta, hogy elvezessenek az egyéni imádkozásig. A saját...

Eszenyeiné Széles Mária : Kezdetben. Az őstörténetek teológiája
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 2012. 132 old.

Karasszon István, aki kiválóan ismeri az ószövetségi bibliai teológia irodalmát, és aki az igazi teológusra jellemző kritikával követi azt is, hogy a korszellem és a teológiai kutatás eredményei (a vallástörténeti kutatások, majd pedig ezeknek formakritikai kiértékelése, illetve az újabb exegetikai eredmények) miképpen segítették elő, vagy éppen gátolták az ószövetségi...

Geréb Zsolt : Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 264 old.

A mai Efézusi levélkutatás irodalma igen gazdag. Ezt az új exegetikai termést szándékoztam összefoglalni és alkalmazni a magyar olvasók számára. Az Efézusi levél az ún. páli iskola tanítását képviseli, amely azzal a szándékkal foglalja össze Pál apostol hagyatékát, hogy azt egy új egyházi-gyülekezeti élethelyzetre alkalmazza. Mintaszerű az az eljárás, amellyel a...

Geréb Zsolt : A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 274 old.

A magyar nyelvű teológiai irodalomban az utóbbi 25 évben nem született önálló kommentár a Kolossé levélről. Ifj. Varga Zsigmond magyarázata folytatásban jelent meg a Református Egyház című folyóiratban az 1953–54-es évfolyamokban. Békési Andor és Szathmári Sándor összefoglaló értelmezése a Jubileumi Kommentár első és második kiadásában jelent meg (Jubileumi Kommentár,...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2010. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2009. 216 old.
Dávid László : Műemlékügy az egyházban
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 19; Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék, 2008. 275 old. | ISBN 978-973-7971-47-0

A kötet Dávid László tudományos munkásságának termését helyezi az egyháztörténészek és a művészettörténészek asztalára/mérlegére. Ez a néhány tanulmány jelenti Dávid László egyháztörténeti és művészettörténészi munkásságának eddig megszületett termékeit, amelyek között sok mindent találhat az olvasó olvasásra érdemesnek. Amennyiben a cikkek dátumát figyeljük,...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2009. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 208 old.
Molnár János : Héber nyelvtan. Második, javított és bővített kiadás
Református Tanárképző egyetemi jegyzetek 2; Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2008. 2007 old.
Varga Pál : Egység és emberszeretet a János evangéliuma bizonyságtételében. A negyedik evangélium ökumenicitása
Kolozsvár: , 2008. 138 old.
Eszenyeiné Széles Mária : Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom
Kolozsvár: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2008. 220 old.

Ez a kötet az izraeli bölcsességirodalom teológiai összefoglalásának második részét tartalmazza. (Az első kötet: Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Első rész: Bevezetés és Jób könyve. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 2004. 96 old.)
Az említett könyvek más és más szempontból világítják meg...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2008. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 208 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2007. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 220 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2006. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 220 old.
Tunyogi Lehel : Az értelmezés zárójelei. Esszék és tanulmányok, szövegek és szövegelések
Kolozsvár: Református Egyház Mistótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja, 2005. 137 old.
Imre Lajos : A szenvedés kérdése
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 13; Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék, 2004. 252 old. | ISSN 1454-0347

Sokszor kérdeztem: Miért kell ezt a megaláztatást, ezt a szégyent, ezt a csapást hordoznom? Sokszor egyenesen dühös tekintettel kísértem azoknak sorsát, akik ilyen próbák nélkül, boldogan, zavartalanul éltek. De bárki helyébe is képzeltem magamat, be kellett vallanom, hogy Isten mégiscsak olyan sorsot rendelt nekem, amelyet mégsem cserélnék el senkiével. Ha a küzdelmek...

Balogh Csilla, Szűcs Éva : Református Munkáltató vallástankönyv az I. osztály számára
Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Didactică şi Pedagogică, R. A, 2004. 60 old.
Varró Ilona, Gavrucza-Nagy Emese : Református vallástankönyv a II. osztály számára
Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Didactică şi Pedagogică, R. A, 2004. 62 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2005. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004. 228 old.
Geréb Zsolt : A Thesszalokikabeliekhez írott levelek magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2003. 196 old.
Imre Lajos : Szombatesték a parókián. Ötvenkét meditáció ifjú lelkipásztoroknak
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 12; Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék, 2003. 190 old. | ISSN 1454-0347

Az Út folyóirat számára írt és előbb csak negyvenkét elmélkedés címe ez volt: Egy lelkipásztor naplója. Az elmélkedések első darabjai már 1915-re elkészültek, ugyanis a Református Szemle 1915. évi számai már közöltek belőlük. Amikor a meditációkat később ötvenkét elmélkedésre egészítette ki és át is dolgozta, Imre Lajos új címet írt elébük, éspedig azzal a céllal, hogy a...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2004. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2003. 208 old.
Kecskeméthy István : Biblia. Kecskeméthy István fordítása
Kolozsvár: CE Koinónia Kiadó, Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 1592 old.

Kecskeméthy István (1864-1938) bibliatudós, teológiai professzor élete a Szentírás-fordítás jegyében telt el. Huszonhat évesen publikálja bibliafordításának első könyvét, az Énekek énekét, 1935-ben látja el kézjegyével az utolsó tisztázatot. A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, a második világháborút követően folyamatosan...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2003. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 224 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2002. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2001. 224 old.
James W. Beeke : Mit tanít a Biblia. Segédeszköz ifjaknak I. 1-10 fejezetek
Kolozsvár: Ifjú Erdély Kiadó, 2000. 179 old.

A könyv eredeti címe: "Bible Doctrine for Older Children". A könyv szerzője kanadai református lelkész, a British Collunbia állam oktatási referense.
Isten Igéje nem könnyű olvasmány. Gondolkodásra késztet és döntések elé állít. Ahhoz, hogy helyesen tanulmányozhassuk, imádkoznunk kell. Az Igét nem csak olvasnunk kell, hanem meg is kell cselekednünk. Ez a könyv...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2001. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2000. 224 old.
James W. Beeke : Mit tanít a Biblia. Segédeszköz ifjaknak I. 1-10 fejezetek
Kolozsvár: Ifjú Erdély Kiadó, 2000. 179 old.

A könyv eredeti címe: "Bible Doctrine for Older Children". A könyv szerzője kanadai református lelkész, a British Collunbia állam oktatási referense.
Isten Igéje nem könnyű olvasmány. Gondolkodásra késztet és döntések elé állít. Ahhoz, hogy helyesen tanulmányozhassuk, imádkoznunk kell. Az Igét nem csak olvasnunk kell, hanem meg is kell cselekednünk. Ez a könyv...

Molnár János : Héber nyelvtan
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1999. 192 old.
Imre Lajos : Önéletírás
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 2; Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék, 1999. 344 old. | ISSN 1454-0347

A kolozsvári Református Teológia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke a 90-es évek közepétől szemináriumot indított azzal a céllal, hogy egyrészt tanulmányozza a reformátori iratokat, másrészt felkutassa az évek-évszázadok során született és egyelőre még kiadatlan egyháztörténeti örökséget. Sok érdekes és értékes kézirat került elő, amelyek mind hasznos adalékokat...

N. N. : Erdélyi Református Naptár a 2000. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1999. 224 old.
Kozma Zsolt : Isten országának alkotmánya. Bibliaórai vázlatok. A Tízparancsolat. Himnusz a szeretetről. Az Úr imádsága. Nagyheti és bibliaórai textuárium
Élő Könyvek 2; Kolozsvár: Ifjú Erdély, 1999. 51 old.

A Tíz Ige nemcsak segítség és útjelző, hanem a Hegyi Beszéddel és a Szeretet Himnuszával együtt a keresztjén egyház „alkotmánya" is. Ezt a hármat éppen az tartja össze, amit Jézus Krisztus a kettős/egy parancsolatban foglalt össze: Szeresd az Urai és szeresd felebarátodat! E nélkül csak tíz szigorú rendelkezés, csak két kőtábla, amelyek vagy összetörnek fejünkön és akkor...

Imre Lajos : Önéletírás
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 2; Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék, 1999. 344 old. | ISSN 1454-0347

A kolozsvári Református Teológia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke a 90-es évek közepétől szemináriumot indított azzal a céllal, hogy egyrészt tanulmányozza a reformátori iratokat, másrészt felkutassa az évek-évszázadok során született és egyelőre még kiadatlan egyháztörténeti örökséget. Sok érdekes és értékes kézirat került elő, amelyek mind hasznos adalékokat...

Kozma Zsolt : Isten országának alkotmánya. Bibliaórai vázlatok. A Tízparancsolat. Himnusz a szeretetről. Az Úr imádsága. Nagyheti és bibliaórai textuárium
Élő Könyvek 2; Kolozsvár: Ifjú Erdély, 1999. 51 old.

A Tíz Ige nemcsak segítség és útjelző, hanem a Hegyi Beszéddel és a Szeretet Himnuszával együtt a keresztjén egyház „alkotmánya" is. Ezt a hármat éppen az tartja össze, amit Jézus Krisztus a kettős/egy parancsolatban foglalt össze: Szeresd az Urai és szeresd felebarátodat! E nélkül csak tíz szigorú rendelkezés, csak két kőtábla, amelyek vagy összetörnek fejünkön és akkor...

N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1999. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 232 old.
Molnár János : Zakariás próféta könyvének magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 260 old.
Kovács László Attila : Jer örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok
Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből - Új sorozat 3; Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református-evangélikus Karának tanárai, 1997-2004. 146 old.
Adorjáni Zoltán : Református Zsebnaptár
Református Zsebnaptár 1-8; Székelyudvarhely, Kolozsvár: Erdélyi IKE - Ifjú Erdély Kiadó, 1997-2004. 110 old.
Adorjáni Zoltán : Református Zsebnaptár
Református Zsebnaptár 1-8; Székelyudvarhely, Kolozsvár: Erdélyi IKE - Ifjú Erdély Kiadó, 1997-2004. 110 old.
N. N. : Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborozásra. Az IKE szervezésében megrendezett Táborvezető Tanfolyam ülésein elhangzott előadások
Kolozsvár: Erdélyi IKE, 1997. 160 old.
N. N. : Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborozásra. Az IKE szervezésében megrendezett Táborvezető Tanfolyam ülésein elhangzott előadások
Kolozsvár: Erdélyi IKE, 1997. 160 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1998. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1997. 248 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1997. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1996. 248 old.
Juhász Tamás, Kozma Zsolt : Református lelkipásztorképzés
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 1995. 34 old.

A színes képekkel illusztrált ismertető füzet Protestáns Teológia kolozsvári működésének százéves jubileumára jelent meg, és az erdélyi protestáns lelkészképzés múltját és jelenét mutatja be magyar, angol, német és holland nyelven.

N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1996. szökőévre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995. 240 old.
Kerekes József István : Ifjúsági évkönyv 1995
Kolozsvár: Egyetemi Fokú Protestáns Teológia Ifjúsága, 1995. 147 old.

A teológia hallgatók által összeállított kötet a Protestáns Teológia kolozsvári fennállásának 100. évfordulójára készült, és diákszemmel mutatja be ennek múltját, jelenét és elképzelhető jövőjét.

Molnár János : Csillagsors. Prédikációk
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1995. 266 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1995. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994. 232 old.
N. N. : Erdélyi Református Naptár az 1994. évre
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993. 192 old.

Fordított tanulmányok

2006

2002

1996