Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom

Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom. Kolozsvár: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2008. 220 old. (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán)

Ez a kötet az izraeli bölcsességirodalom teológiai összefoglalásának második részét tartalmazza. (Az első kötet: Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Első rész: Bevezetés és Jób könyve. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 2004. 96 old.)
Az említett könyvek más és más szempontból világítják meg hétköznapok problematikáját. Ezért a szerző az első részhez igazodott, és a témát az előbbi kötetben alkalmazott megközelítéssel, illetve módszerrel dolgozta fel: a kérdések történeti keretben jelenítette meg a szükséges izagógikai megvilágítással, figyelembe vette az ásatások idevonatkozó adatait és az ókori Kelet kultúrhatását. Az így körvonalazott témák szintetikus exegézis alapján kerültek az egyes könyvek rendszerébe.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.