A görög és héber létfelfogás

Adorjáni Zoltán: A görög és héber létfelfogás. In: Somogyi Botond (szerk.): Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2000. 63-73