Isten országának alkotmánya. Bibliaórai vázlatok. A Tízparancsolat. Himnusz a szeretetről. Az Úr imádsága. Nagyheti és bibliaórai textuárium

Kozma Zsolt: Isten országának alkotmánya. Bibliaórai vázlatok. A Tízparancsolat. Himnusz a szeretetről. Az Úr imádsága. Nagyheti és bibliaórai textuárium. Élő Könyvek 2. Kolozsvár: Ifjú Erdély 1999. 51 old. (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán, Buzogány Dezső)

A Tíz Ige nemcsak segítség és útjelző, hanem a Hegyi Beszéddel és a Szeretet Himnuszával együtt a keresztjén egyház „alkotmánya" is. Ezt a hármat éppen az tartja össze, amit Jézus Krisztus a kettős/egy parancsolatban foglalt össze: Szeresd az Urai és szeresd felebarátodat! E nélkül csak tíz szigorú rendelkezés, csak két kőtábla, amelyek vagy összetörnek fejünkön és akkor saját keresztyénségünket adtuk fel, vagy betörik fejünket. Isten egyiket sem akarja. Jézus Krisztus személyén és váltságművén keresztül a két tábla új értelmet nyer a Szeretet Himnuszában. Az Úr imádságában pedig azt kérjük, hogy Istennek ez a világa legyen valósággá már itt a földön.
A három sorozathoz a kommentár-irodalmon kívül felhasználtam még a következő magyarázatokat: Sarkadi Nagy Pál: A Miatyánk. Bp. 1991.;]. M. Lochman: A szabadság útjelzői. Bp. 1993.; Adorján József: Tízpatancsolat. Bp. 1993.; J. Douma: A Tízparancsolat. Bp. 1994.; Adorjáni Zoltán: Hogyan imádkozzunk? (megjelent a Kolozsvári Református Teológia Határidő c. kötetében 1995-ben); Sarkadi Nagy Pál: A Szeretet Himnusza. Bp. 1997.
Kozma Zsolt