Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján

Adorjáni Zoltán: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.): Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995. 7-24