Kozma Zsolt

Dr. Kozma Zsolt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet emeritus professzora.

Oktatott tárgyak:
Szentírásismeret, Héber nyelv, Pojmenika, Liturgika, Ekkléziasztika