Héber nyelvtan

Molnár János: Héber nyelvtan. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1999. 192 old. (Szaklektorálta: Adorjáni Zoltán)