Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái

Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109. 2 (2016), 231-237. pp.