Előszó

Adorjáni Zoltán: Előszó. In: Református Szemle 100 (2007), 448. pp.