Bérc és rózsák

Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109. 1 (2016), 115-117. pp.