Lukács 6,36–42 – „Legyetek irgalmasok...”

Adorjáni Zoltán: Lukács 6,36–42 – „Legyetek irgalmasok...”. In: Igazság és élet 13. 3 (2019), 436-447. pp.