Az 1Korinthus 10,12–13 exegézise

Adorjáni Zoltán: Az 1Korinthus 10,12–13 exegézise. In: Református Szemle 77 (1977), 465-467. pp.