Magyar Örökség Díj az erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzésnek

Adorjáni Zoltán: Magyar Örökség Díj az erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzésnek. In: Református Szemle 103 (2010), 676. pp.