Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára

Adorjáni Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 454 old.