Az apokaliptika és Zakariás próféta

Adorjáni Zoltán: Az apokaliptika és Zakariás próféta. In: Quo Vadis (1993), 18-22. pp.