Kik is voltak a farizeusok?

Adorjáni Zoltán: Kik is voltak a farizeusok?. In: Jakabffy Tamás (szerk.): Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyházi írások. Keresztény Szó könyvek 2. Kolozsvár: Glória Kiadó 2001. 49-66