gyülekezetépítés

Az egyházkormányzás alapja Isten igéje feladata Krisztus akaratának érvényesítése. Az egyház tehát nem követheti kritika nélkül a világi vezetési modelleket mert azok adaptálásával a hangsúlyok eltolódhatnak ennek következtében a vezetés céltévesztetté válik. A teológiai kibernetika rendszerszemléletű megközelítése segít meghatározni a vezetés helyét feladatát módszereit segítségül híva a korszerű vezetéselméleti szervezetfejlesztési és menedzsmenttudományi ismereteket. Azonban a kibernetika több mint professzionális menedzsment- technológia.

Dr. Henk de Roest (Protestant Theological University, Groningen): The Life-Cycle of the Congregation: Birth, Growth, Vital Living, Decline, Revitalization, Dying, Sowing for New Beginnings (A gyülekezet élet-ciklusa: születés, növekedés, életerős szakasz, hanyatlás, revitalizáció, meghalás, magvetés az új élethez. Miért szükséges a helyi gyülekezet szakaszait felismerni ahhoz, hogy azt helyesen, jövőbe látóan és lelkesítően vezessük?)

Moderátor: Dr. Péter István

Pages

Subscribe to gyülekezetépítés