római katolikus egyház

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy miért okoz gondot a feminizmus mint társadalomkritikai eszme pozitív megítélése elsősorban a kelet-európai (posztkommunista) kontextusban, és ez milyen összefüggésben áll a (római katolikus) vallásgyakorlással. Ehhez először részletesen körüljárom, hogy mi a feminizmus, amire elsősorban nem mint mozgalomra, hanem mint társadalomkritikai eszmére, attitűdre tekintek, figyelembe véve, hogy a kettő nem választható el teljes mértékben egymástól.

Subscribe to római katolikus egyház