prédikációirodalom

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a kolozsvári protestáns teológiai Intézet
2023. június 30-án konferenciát rendezett budapesten az eötvös Loránd tudományegyetemen, melynek témája kapcsolódott korábbi anácskozásunkhoz és workshopunkhoz, de már a prédikációk 17. századi történetét vizsgáltuk. A korábbiakhoz hasonlóan erdélyre és Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentrátunk, az előadók több fő téma mentén vizsgálták unitárius, katolikus,

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a kolozsvári protestáns teológiai Intézet
2023. június 30-án konferenciát rendezett budapesten az eötvös Loránd tudományegyetemen, melynek témája kapcsolódott korábbi anácskozásunkhoz és workshopunkhoz, de már a prédikációk 17. századi történetét vizsgáltuk. A korábbiakhoz hasonlóan erdélyre és Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentrátunk, az előadók több fő téma mentén vizsgálták unitárius, katolikus,

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a kolozsvári protestáns teológiai Intézet
2023. június 30-án konferenciát rendezett budapesten az eötvös Loránd tudományegyetemen, melynek témája kapcsolódott korábbi anácskozásunkhoz és workshopunkhoz, de már a prédikációk 17. századi történetét vizsgáltuk. A korábbiakhoz hasonlóan erdélyre és Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentrátunk, az előadók több fő téma mentén vizsgálták unitárius, katolikus,

This study aims to explore if the preaching of the Truth of the Unitarian Church from Transylvania, Romania, under the oppressive times of the Communist regime was ever possible? Relying on personal and historical backgrounds, the article will explore how it was even possible ministering to people when the state was suppressing free speech and was threatening the mere existence of the churches and its clergy.

A homiletikai irodalom tanulmányozása abban segít, hogy általa egyrészt jobban megérthessük, milyen alapokon áll egyházi prédikálásunk, illetve, hogy nagynevű elődeink munkásságának megismerése szüntelen önvizsgálatra késztessen: mi magunk hol állunk, hogyan tudnánk nyomdokaikba lépve gazdagítani a ránk hagyományozott örökséget?

Subscribe to prédikációirodalom