A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorok, hallgatóság

Förköli Gábor, Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid: A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorok, hallgatóság. Budapest: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport -- Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 306 pp. ISBN 978-963-489-673-9

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023. június 30-án konferenciát rendezett Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, melynek témája kapcsolódott korábbi tanácskozásunkhoz és workshopunkhoz, de már a prédikációk 17. századi történetét vizsgáltuk. A korábbiakhoz hasonlóan Erdélyre és Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentráltunk, az előadók több fő téma mentén vizsgálták unitárius, katolikus, református és lutheránus prédikátorok, kötetek, korpuszok, kéziratos és nyomtatott források történetét, kiegészítve ezt a szombatos szöveghagyomány bemutatásával. E könyv a konferencián elhangzott előadások bővített, írott változatát tartalmazza. Az első tanulmány általános áttekintést nyújt a 17. század első harmadának prédikációirodalmával kapcsolatban, a második blokk az unitárius, a harmadik a katolikus és református prédikációk, szerzőik, másolóik és forrásaik, a negyedik a halotti beszédek és temetési órációk témájába enged betekintést, az ötödik a prédikációs ének és tanítóének típusait járja körül, míg az utolsó blokkban a prédikációs kötetek széljegyzeteivel és mutatóival foglalkozó tanulmányok olvashatók. A tizenkét írás reményeink szerint átfogó képet ad a 17. századi prédikációtörténet lehetséges kutatási irányairól mind felekezetek, mind tematika szempontjából, és bepillantást enged a szöveghagyomány folyamatban lévő értelmezési lehetőségeibe és a kora újkori prédikációk és egyházi szövegek alakulásába, továbbélésébe. A kötet célja, hogy fókuszáltabban mutassa be a kutatások legújabb témáit és eredményeit.