Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2006

 1. Zoltán Adorjáni: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 2. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestant Theological Institute , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 3. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Zoltán Adorjáni: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Zoltán Adorjáni: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Zoltán Adorjáni: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576
 7. Zoltán Adorjáni: A szenvedéstörténet. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2005. szeptember 4-7. In: Református Szemle 98 (2005), 577-589
 8. Kurta József: Jan-Andrea Bernhard: Rosius a Porta (1734–1806). In: Református Szemle 98 (2005), 720-722
 9. Zoltán Adorjáni: Miről beszélünk? THÉMA Tanulmányi Napok. In: Református Szemle 98 (2005), 731-732
 10. Zoltán Adorjáni: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 11. Zoltán Adorjáni: 15 éves a kolozsvári református egyházi rádiószolgálat. In: Református Szemle 98 (2005), 740-743
 12. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 13. Csaba Balogh: Időszerűtlen gondolatok Reformáció ünnepére. In: A Farkas utcai Harang (2005), 2
 14. Tímea Benkő: A böjt régen és ma. In: Evangélikus Harangszó (2005), 3-4

2004

 1. Kurta József: Egyház és könyv I. Rákóczi György művelődéspolitikájában. In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
 2. Kurta József: Dienes Dénes: Keresztúri Bíró Pál (1594?–1655). In: Református Szemle 97 (2004), 97-99
 3. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum - Komárom, 2004. július 26-31. In: Református Szemle 97 (2004), 429-430
 4. Zoltán Adorjáni: A tizenharmadik Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 2004. augusztus 29 - szeptember 1. In: Református Szemle 97 (2004), 441-444
 5. Zoltán Adorjáni, Jakabffy Tamás: Emlékünnepség Heltai Gáspár halálának 430. évfodulójára. Kolozsvár, 2004. október 16. In: Református Szemle 97 (2004), 533-534
 6. Dezső Kállay: Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. In: Az Út 30 (2004), 157-159
 7. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Az Út 30 (2004), 197-202
 8. Elek Rezi: Emlékezés Socinus Faustus „vándorteológusra” halálának 450. évfordulóján. In: Keresztény Magvető 110 (2004), 367-377
 9. Zoltán Adorjáni: Az örökkévaló igéről. A Biblia Kecskeméthy István fordításában. In: Pannonhalmi Szemle (2004), 134-140
 10. Zoltán Adorjáni: A kenyér misztériuma. In: Zarándi Zarándok 7 (2004), 7-11

2003

 1. Zoltán Adorjáni: Az új esztendőre (Zso 23,24). In: Református Szemle 96 (2003), 3-4
 2. Zoltán Adorjáni: Menedék az Úrnál (Zof 3,9.11-13). In: Református Szemle 96 (2003), 111-112
 3. Zoltán Adorjáni: Szegénység - gazdagság (2Kor 8,2). In: Református Szemle 96 (2003), 205-206
 4. Zoltán Adorjáni: Biblikusok figyelmébe: Studia Biblica Athanasiana. In: Református Szemle 96 (2003), 293
 5. Kurta József: Huszár Gál & Huszár Dávid: Imádkozó könyv. In: Református Szemle 96 (2003), 321-323
 6. Zoltán Adorjáni: Forster Gyula-díjjal tüntették ki dr. Dávid László nyugdíjas lelkipásztort. In: Református Szemle 96 (2003), 330
 7. Zoltán Adorjáni: Harminc éve hunyt el László Dezső. In: Református Szemle 96 (2003), 415-417
 8. Zoltán Adorjáni: Bogárdi Szabó István: Közelítések és közeledések. In: Református Szemle 96 (2003), 431-432
 9. Zoltán Adorjáni: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555
 10. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Kolozsvár, 2003. július 21-26. In: Református Szemle 96 (2003), 558-559
 11. Kurta József: A felsőbányai Lamentatio-töredék. In: Református Szemle 96 (2003), 854-856

Pages