Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2012

 1. Zoltán Adorjáni: János első levele 2,1–11. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-6
 2. Zoltán Adorjáni: János első levele 2,18–29. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-9
 3. Ősz Sándor Előd: Bod Péter ösvényén. In: Reformátusok Lapja 56 (2012), 1-1
 4. Elek Rezi: Példamutató élet az unitarizmus szolgálatában. 100 éve született Erdő János. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2012), 97-101
 5. Szabolcs Czire: Géházi, a corrupt “szentember”. In: Unitárius Közlöny (2012), 0-0
 6. Szabolcs Czire: A Biblia mint szerepkínálatok gyűjteménye. Ámósz, a paraszt-próféta. In: Unitárius Közlöny (2012), 10-11
 7. Szabolcs Czire: Zakariás, az előfutár előfutára. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 8. Szabolcs Czire: Sámson, a “csak még az egyszer” ember. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 9. Jenő Kiss: Review of Sweeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177
 10. Tímea Benkő: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
 11. Tímea Benkő: Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Evangélikus Harangszó (2012), 15
 12. Tímea Benkő: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17
 13. Tímea Benkő: Luther és a zene. In: Evangélikus Harangszó (2012), 18
 14. Vilmos József Kolumbán: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56
 15. Vilmos József Kolumbán: Dogmatikus, filozófus, szerkesztő - 125 éve született Tavaszy Sándor. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 57-59
 16. Vilmos József Kolumbán: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83
 17. Ősz Sándor Előd: 400 éve választották fejedelemmé Bethlen Gábort. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 49-53

2011

 1. Zoltán Adorjáni: Keresztény Szó, XII. évf. 2011/3. In: Református Szemle 104 (2011), 222
 2. Zoltán Adorjáni: 150 éves a Keresztény Magvető. In: Református Szemle 104 (2011), 223-225
 3. Zoltán Adorjáni: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348
 4. Tímea Benkő: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355
 5. Tímea Benkő, Jenő Kiss: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Budapest, 2011. In: Református Szemle 104 (2011), 771-774
 7. Zoltán Adorjáni: Dr. Geréb Zsolt életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 427-429
 8. Zoltán Adorjáni: Dr. Geréb Zsolt publikációi. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 431-436
 9. Elek Rezi: A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium laudációja. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 379-381
 10. Elek Rezi: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103
 11. Sándor Béla Visky : Békesség a darázsfészekben. In: Igehirdető (2011), 38-42
 12. Csaba Balogh: Jeremiás 29,1-19. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 13. Csaba Balogh: Jeremiás 29,20-32. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 14. Csaba Balogh: Jeremiás 28. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 15. Botond Péter Koppándi: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
 16. Tímea Benkő: Lelkiség evangélikus szemmel. In: Evangélikus Harangszó (2011), 17-18
 17. Kurta József: Egyházi Könyvtárak Egyesülésének Hírlevele. In: A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára 2011 (2011), 10-11
 18. Kurta József: Egy 17. századi ismeretlen egyleveles nyomtatvány – lelkészi oklevél 1702-ből. In: Szerk. Simon Melinda (szerk.), Perger Péter (szerk.) Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára (Budapest: A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 2011), 127-130

2010

 1. György Papp: A pokol története – Alice K. Turner könyvének ismertetése. In: Református Szemle 103 (2010), 233-243
 2. Zoltán Adorjáni: A XII. Szegedi Biblikus Konferencia, 2010. szeptember 9-11. "Testben élünk". In: Református Szemle 103 (2010), 664-665
 3. Zoltán Adorjáni: Dr. Szabó Árpád (1935-2010). In: Református Szemle 103 (2010), 677-678
 4. Zoltán Adorjáni: Aranygyűrűs teológiai doktor címek és Károli Gáspár-díjak. In: Református Szemle 103 (2010), 678-679
 5. Elek Rezi: Lectori salutem!. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 5-6
 6. Botond Péter Koppándi: Recenzió: Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel. In: Keresztény Magvető 116 (2010), 100-104

Pages