Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2016

 1. Szabolcs Czire: Mint kire ilyen földet szabtak… (Interjú Frkas Árpáddal). In: Unitárius Közlöny (2016), 10-12
 2. Sándor Kovács: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125
 3. Vilmos József Kolumbán: Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról. In: Református Híradó (A Szabadság napilap melléklete) (2016), 3-3
 4. Vilmos József Kolumbán: Johannes Honterus és Brassó reformációja . In: Népújság (2016), 7-7

2015

 1. Sándor Béla Visky : Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. In: Református Szemle 108 (2015), 221-227
 2. Sándor Béla Visky : Rendhagyó könyvbemutató és "Kálvin-maraton". In: Református Szemle 2015 (2015), 229-231
 3. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 108 (2015), 453-455
 4. Zoltán Adorjáni: Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Református Szemle 108 (2015), 461-469
 5. Dezső Kállay: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693
 6. Vilmos József Kolumbán: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695
 7. Kurta József: 120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára. In: Művelődés (2015), 21-24
 8. Szabolcs Czire: Csendet, halandók! . In: Szabadság (2015), 3
 9. Szabolcs Czire: Csak az hiányzik. In: Szabadság (2015), 3
 10. Szabolcs Czire: Szárnyad van, lelkem. In: Szabadság (2015), 3
 11. Szabolcs Czire: Akváriumban. In: Szabadság (2015), 3
 12. Szabolcs Czire: Vakok, akik nem hallanak. In: Szabadság (2015), 3
 13. Szabolcs Czire: (Ne) szabadíts meg minket a gonosztól. In: Szabadság (2015), 3
 14. Szabolcs Czire: Oroszlánszelídítés: Hogy lesz egy férfiből apa? . In: Szabadság (2015), 3
 15. Szabolcs Czire: Létadósság. In: Szabadság (2015), 3
 16. Szabolcs Czire: Melyik is az a játék? . In: Szabadság (2015), 3
 17. Szabolcs Czire: Másként szeret a férfi? . In: Szabadság (2015), 3
 18. Szabolcs Czire: Még jó, hogy nem sikerült. In: Szabadság (2015), 3-3
 19. Szabolcs Czire: Ahogy az ágak között a fény. In: Szabadság (2015), 3
 20. Szabolcs Czire: A boldogító nem. In: Szabadság (2015), 3
 21. Szabolcs Czire: Érme, mit ér ma. In: Szabadság (2015), 3
 22. Szabolcs Czire: A bizalom kockázata. In: Szabadság (2015), 3
 23. Szabolcs Czire: Hogyan legyünk szánalmasak? . In: Szabadság (2015), 3
 24. Sándor Kovács: Virtuális koszorúzás a házsongárdi temetőben. In: Unitárius Kalendárium 2016 (2015), 154-169
 25. Vilmos József Kolumbán: A presbitériumok és a rendszeres hitoktatás szorgalmazója. 400 éve született Kovásznai Péter erdélyi püspök. In: Erdélyi református kalendárium 2016 (2015), 145-147

2014

 1. Zoltán Adorjáni: Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére. In: Református Szemle 107 (2014), 109-116
 2. György Papp: Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján. In: Református Szemle 107 (2014), 345-347
 3. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2014. február 28. In: Református Szemle 107 (2014), 456-457
 4. Tamás Juhász: Előszó. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 5-7
 5. Elek Rezi: A káték "fölöttébb szükséges voltáról". In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 9-12
 6. Szabolcs Czire: Lennivalók. In: Szabadság (2014), 3
 7. Szabolcs Czire: Májusi ébredés. In: Szabadság (2014), 3
 8. Szabolcs Czire: Választás és elkötelezettség. In: Szabadság (2014), 3
 9. Szabolcs Czire: Kikelet. In: Szabadság (2014), 3

Pages