Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2019

 1. Szabolcs Czire: Mi jellemzi a vallásunkat? II.. In: Unitárius Közlöny 10 (2019), 4-5
 2. Szabolcs Czire: Így jobbíthatsz életeden egy jegyzetfüzettel. In: Unitárius Közlöny (2019), 4-7
 3. Szabolcs Czire: Mi jellemzi a vallásunkat. In: Unitárius Közlöny 8 (2019), 8-10
 4. Szabolcs Czire: "Belső utazás a világ végére I. (interjú Solymosi Zsolttal)". In: Unitárius Közlöny 3 (2019), 9-14
 5. Szabolcs Czire: Belső utazás a világ végére II. (interjú Solymosi Zsolttal). In: Unitárius Közlöny 4 (2019), 9-14
 6. Sándor Kovács: A hangszeres zene és az unitáriusok. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 7. Sándor Kovács: Cherchez la femme, vagy mégsem?. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 8. Sándor Kovács: A Kolosy-templomban. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 14-16
 9. Sándor Kovács: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 16-18
 10. Tímea Benkő: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13
 11. Tímea Benkő: Nyár, harangszó, imádság. In: Evangélikus Harangszó (2019), 16
 12. István Pásztori-Kupán: Frenyó Zoltán: Szent Ágoston és az augusztinizmus. In: Vigilia 84 (2019), 394-395
 13. Vilmos József Kolumbán: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94
 14. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
 15. Szabolcs Czire: A legjobb pillanatokból. In: BUE Hírlevél 2 (2019), 2-3
 16. Szabolcs Czire: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
 17. Szabolcs Czire: Minden a hálaérzettel kezdődik. In: BUE Hírlevél 3 (2019), 2-4

2018

 1. Zoltán Adorjáni: A hajdani Franekerai Egyetem 16–17. századi nyomtatványainak kiállítása. In: Református Szemle 111 (2018), 245-246
 2. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2018. február 23. In: Református Szemle 111 (2018), 247-248
 3. Zoltán Adorjáni: A 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2018. augusztus 27–29. In: Református Szemle 111 (2018), 573-578
 4. Sándor Béla Visky : Hogyan olvasunk? Körkérdés az igeértelmezésről. In: Sárospataki Füzetek 3 (2018), 103-104
 5. Szabolcs Czire: Ez pünkösd, nem osztálytalálkozó. In: Szabadság (2018), 3-4
 6. Szabolcs Czire: Kevesebb önbizalmat. In: Szabadság (2018), 3
 7. Szabolcs Czire: A vendég. In: Szabadság (2018), 3
 8. Szabolcs Czire: Miért a férfi hagyja el apját és anyját? . In: Szabadság (2018), 3
 9. Szabolcs Czire: Ragozás. In: Szabadság (2018), 5
 10. Szabolcs Czire: Mit jelent „félni Istent”? . In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 11. Szabolcs Czire: Követők egyháza. Időszerűtlen gondolatok a reformáció havában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 12. Szabolcs Czire: Adventi élet – Isten várószobájában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-7
 13. Szabolcs Czire: Közös a sorsunk. (Interjú Kató Béla püspökkel). In: Unitárius Közlöny (2018), 12-13
 14. Szabolcs Czire: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 15. Szabolcs Czire: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 16. Tímea Benkő: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 17. Tímea Benkő: Liturgia ex machina? Liturgikai konferencia Lipcsében. In: Evangélikus Harangszó (2018), 13-14
 18. Ősz Sándor Előd: 500 éve született az egyházszervező, szentírásmagyarázó, bibliafordító Béza Tódor. In: Erdélyi református kalendárium 2019 (2018), 137-140
 19. Sándor Kovács: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 20. Tímea Benkő: "Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium – egy reformátori ikonográfiai program". In: Népújság, Maros Megyei Napilap (2018), 15-15
 21. Bak Ágnes: Beszámoló a Könyvtár, ami összeköt programról. In: EKE Hírlevél 15 (2018), 14-16
 22. Ősz Sándor Előd: A református egyház és a tolerancia. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2018 (2018), 161-164
 23. Ősz Sándor Előd: Pápai Páriz Ferenc: A Gyulafehérvár–Nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története. In: Gerundium: Egytemtörténeti Közlemények 12 (2018), 166-170

2017

 1. Zoltán Adorjáni: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 2. Botond Péter Koppándi: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
 3. Zoltán Adorjáni: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. - 2017. április 24.). In: Református Szemle 110 (2017), 332-334
 4. Zoltán Adorjáni: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 5. Zoltán Adorjáni: Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 - Marosvásárhely, 2017). In: Református Szemle 110 (2017), 448-449
 6. Zoltán Adorjáni: A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. In: Református Szemle 110 (2017), 537-557

Pages