Erdélyország prímása

Sándor Kovács: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. .11. (2019), 16-18. pp.