Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2017

 1. Vilmos József Kolumbán: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670
 2. Zoltán Adorjáni: A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. In: Református Szemle 110 (2017), 684-686
 3. Simon János: Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 101-111
 4. Simon János: A mai 95 tétel. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 112-120
 5. Sándor Kovács: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 6. Sándor Kovács: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 7. Szabolcs Czire: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6
 8. Szabolcs Czire: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 9. Szabolcs Czire: A légzés a vallási hagyományokban. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 10. Szabolcs Czire: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6
 11. Szabolcs Czire: Ember tervez… . In: Unitárius Közlöny (2017), 6
 12. Sándor Kovács: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7
 13. Botond Péter Koppándi: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 14. Elek Rezi, Zoltán Adorjáni: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207
 15. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár német unitárius lelkipásztora Kálvint olvas. In: Irodalmi Magazin 5 (2017), 52-54
 16. Kurta József: A magyar reformáció középkori eredetű liturgiai hagyományai. In: Irodalmi Magazin 2017 (2017), 104-106
 17. Székely József: Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9

2016

 1. Zoltán Adorjáni: Szimpózium a 100 éve született d. dr. Juhász István (1915–1984) emlékére. In: Református Szemle 109 (2016), 96-98
 2. Zoltán Adorjáni: D. dr. Juhász István rövid életrajza. In: Református Szemle 109 (2016), 98-100
 3. Zoltán Adorjáni: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 4. Zoltán Adorjáni: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
 5. Zoltán Adorjáni: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
 6. György Papp: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203
 7. Vilmos József Kolumbán: Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. In: Református Szemle 109 (2016), 204-207
 8. Zoltán Adorjáni: Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 9. Zoltán Adorjáni: Emlékezés dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorra. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 10. Zoltán Adorjáni: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237
 11. Sándor Béla Visky : Wayne Morris: Salvation as praxis. A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World. . In: Journal of Reformed Theology 10 (2016), 87-89
 12. Zoltán Adorjáni: Bérc és rózsák. In: Szabadság 28 (2016), 3
 13. Botond Péter Koppándi: Tanárszemmel. In: Unitárius Kalendárium (2016), 254-257
 14. Szabolcs Czire: A másét tiszteljük, de a magunkét nem hagyjuk. (Interjú Andorkó Ferenccel). In: Unitárius Közlöny (2016), 4-6
 15. Szabolcs Czire: Mint kire ilyen földet szabtak… (Interjú Frkas Árpáddal). In: Unitárius Közlöny (2016), 4-6
 16. Szabolcs Czire: Lélek a Lélekhez. Tanítás az imádkozásról. In: Unitárius Közlöny (2016), 5-8
 17. Szabolcs Czire: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
 18. Szabolcs Czire: Az unitárius köszöntés bibliai hátteréről: Isten áldja! . In: Unitárius Közlöny (2016), 7-9
 19. Szabolcs Czire: Mint kire ilyen földet szabtak… (Interjú Frkas Árpáddal). In: Unitárius Közlöny (2016), 10-12
 20. Sándor Kovács: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125
 21. Vilmos József Kolumbán: Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról. In: Református Híradó (A Szabadság napilap melléklete) (2016), 3-3
 22. Vilmos József Kolumbán: Johannes Honterus és Brassó reformációja . In: Népújság (2016), 7-7

2015

 1. Sándor Béla Visky : Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. In: Református Szemle 108 (2015), 221-227
 2. Sándor Béla Visky : Rendhagyó könyvbemutató és "Kálvin-maraton". In: Református Szemle 2015 (2015), 229-231

Pages