Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2022

  1. György Papp: A reformációhoz vezető úton. 540 éve született Luther Márton.. In: Erdélyi Református Kalendárium 2023 2023 (2022), 107-114

2016

  1. György Papp: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203

2014

  1. György Papp: Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján. In: Református Szemle 107 (2014), 345-347

2013

  1. György Papp: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4
  2. György Papp: Isten törvénye: tükör és iránytű. In: Üzenet (2013), 4-4
  3. György Papp: Vigasztaló hitvallás. In: Üzenet (2013), 4-4
  4. György Papp: Adóslevél a keresztfán. In: Üzenet (2013), 5-5

2010

  1. György Papp: A pokol története – Alice K. Turner könyvének ismertetése. In: Református Szemle 103 (2010), 233-243

2007

2006

  1. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestant Theological Institute , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671