Zsengellér József: A nagy zarándok végleg célhoz ért – Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából

György Papp: Zsengellér József: A nagy zarándok végleg célhoz ért – Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából. In: Vallástudományi Szemle 2022.1 (2022), 245-248. pp.

Előttünk áll a Studia Hebraica Hungarica sorozat 7. kötete 278 számozott oldal terjedelemben. Tizenöt szerző tizenöt kiváló tanulmánya, valamint Xeravits Géza életútábrázolása, írásainak lenyűgöző lajstroma, személyes hangvételű visszatekintések vagy akár rövid ókori szövegfordítások: mind-mind olyan írások, amelyek sorain keresztül nyilvánvaló a korán távozott tudós, kolléga, barát és embertárs iránt érzett szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés. Ezek a különböző tematikájú írások olyan impozáns emlékművé állnak össze, amely méltó emléket állít Xeravits Gézának 50. (sajnálatos módon post mortem) születésnapja alkalmából.