Jézus példázatai. Az elmesélt igazság

Andrei Pleșu: Jézus példázatai. Az elmesélt igazság. Kolozsvár: Koinónia 2019. 338 pp. ISBN 978-973-165-208-5 (Fordította: Sándor Béla Visky )

Jézus beszéde nem üres utópia, hanem cselekvő erő. A tekintélyes kortárs gondolkodó ennek a felismerésnek a horizontján értelmezi az evangéliumi példázatokat – egyszerre szöveghű és eredeti módon. Magyarázatában a szívbe oltott értelem, az elháríthatatlan elköteleződés, a hallott Igének megfelelő cselekvés, az ideologikus gondolkodás lebontása éppen azt a belső teret hódítja vissza számunkra, „amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a világon kívül leljünk újra otthonra.”