Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története III/I.

Sándor Kovács, Hoffmann Gizella, Molnár Lehel (ed.): Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története III/I.. A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1. Budapest: Magyar Unitárius Egyház 2018. 1244 pp. ISBN 973-8267-53-6 (: Hoffmann Gizella, Sándor Kovács, Molnár Lehel)

Az Erdélyi Unitárius Egyház története, a III. könyvének első részét ajánljuk az Olvasónak, Márkos Albert (1878–1949) magyar fordításában. A KÉNOSI TŐZSÉR János (1708–1772), UZONI FOSZTÓ István (1729–1778), KOZMA Mihály (1723−1798) és KOZMA János (1761–1840) lelkész-történetírók által a 16–18. századi egyháztörténet felölelő, háromnegyed évszázadon át közel 4000 oldalnyi, latin nyelven írt, kéziratban maradt egyháztörténete az unitárius egyház legnagyobb szabású vállalkozása.
Terjedelmi okokból, s a 18. századot taglaló egyháztörténet újszerű szerkezeti sajátosságai okán is, a sajtó alá rendezők két részre tagolták Kozma Mihály vaskos históriáját. A 18. század püspökeit tárgyaló rész a III/II. kötetben fog megjelenni.
Ebben a kiadásban összevetve a négy meglévő latin kéziratot, a magyar szövegnek megfelelően a latin kéziratok oldalszámaira a szerzők nevének kezdőbetűjével, a kötet- és oldalszám megadásával szögletes zárójelben hivatkozunk: [U] Uzoni Fosztó István; [BJ] Bartók János; [KM] Kozma Mihály; [KJ] Kozma János.
A III. könyv a 17. század vége és 18. század erőszakos egyházpolitikájának következtében a templomfoglalások és átélt személyes traumák elbeszélése, ugyanakkor az előző kötetekhez hasonlóan ebben is kirajzolódik a 18. századi elődök mindennapi életének teljessége. Az egyháztörténeti eseményeket adattár jellegű források támasztják alá: rendeletek, kérelmek, sérelmek, levelek, értekezések, vita- és gúnyiratok, különféle nyomtatványok, illetve azok kéziratos másolata.
A kötet anyagát személy- és helynévmutató, zsinati mutatók, a tárgyalt művek szerző és cím szerinti mutatói egészítik ki. A História valamennyi példányát és másolatát felkutatva, ezek címlapfotóját is közreadjuk, ezenkívül kéziratokról és alig ismert nyomtatványokról készült illusztrációk gazdagítják a kiadványt.