Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez

Sándor Kovács: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30.1 (2020), 8-9. pp.