A Pentateuchus a legújabb kutatásban

Reinhard Gregor Kratz: A Pentateuchus a legújabb kutatásban. In: Studia Biblica Athanasiana 17 (2016), 115-148. pp.