A filozófusok Istene: Vladimir Jankélévitch metafizikájáról

Sándor Béla Visky : A filozófusok Istene: Vladimir Jankélévitch metafizikájáról. In: Puskás Attila (ed.): Minden dolog kezdete és végső célja. Istentani kérdések egykor és ma. Varia Theologica. Budapest: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könykiadója 2021. 12. vol. 198-236

Társadalmi elköteleződését tekintve kifejezetten baloldali gondolkodónk nem átallja Párizs - és híres egyeteme, a Sorbonne - szekularizált, ateista-egzisztencialista légkörében Isten nevét leírni. Mégpedig nem alkalomszerűen, elvétve, periférikusan, valamiféle önfitogtató szellemi dacból, hanem számtalanszor, mégpedig úgy, hogy az Isten-kérdés filozófiájának szerves részévé, sőt megalapozó mozzanatává válik. Ez az egészen más rendű és léptékű valóság filozófusunk számára a Numinózum, a Titok, a Misztérium világa, a rejtőzködő Isten, a Deus absconditus birodalma, akiről Ézsaiás próféta, Nüsszai Gergely, Augustinus, Angelus Silesius, Luther, Pascal, Kierkegaard és Karl Barth beszél.