Kendeh-Kirchknopf Gusztáv kolozsvári evangélikus lelkész élete és munkássága (1883–1930)

Tímea Benkő: Kendeh-Kirchknopf Gusztáv kolozsvári evangélikus lelkész élete és munkássága (1883–1930). In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Határtalanul a határok között. egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 28. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020. 253-266