Igetanulmányok az ApCsel 22–25. alapján

Zsolt Kozma: Igetanulmányok az ApCsel 22–25. alapján. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012. 7-31