Kálvin János írásmagyarázati munkáinak 16. századi erdélyi olvasóiról

Ősz Sándor Előd: Kálvin János írásmagyarázati munkáinak 16. századi erdélyi olvasóiról. In: Szávay László (ed.): Hegyen épült város : válogatás a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáin elhangzott előadások anyagából. Károli könyvek tanulmánykötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem 2016. 280-288