Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata

Dezső Kállay: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108.5 (2015), 688-693. pp.